< Dataspillsenteret

Oppdateringer

5.12.2018

Interimstyre

Vi jobber for tiden med å sikre driftsmidler. Bergen Kommune har prioritert å støtte opprettelsen av Dataspillsenteret som første punkt under "Film, spill og media" i deres kunstplan for 2018 - 2027 [s. 141] og samtidig inneholder forslaget til nytt bybudsjett for Bergen en post på 200.000,- i årlige driftsmidler til senteret (oppført som "Nasjonalt senter for spill).

Det neste steget er å stifte senteret som en egen organisasjon med et konstituert styre til å representere bransjen, samt rådgi og lede prosjektgruppen mens det jobbes med organisasjonsbygging og finansiering. Straks vi har fått på plass en solid organisasjonsstruktur (som bransjen er fornøyd med) og finansieringen til å ansette en generalsekretær (for å drifte) så ser vi det som naturlig at senteret overleveres til et medlemsvalgt styre under den første årlige generalforsamlingen.

Akkurat nå jobber vi med å sette sammen et velbalansert interimstyre som kan ivareta det nasjonale perspektivet, inspirere til samhold i bransjen og samtidig lede og veilede prosjektgruppens arbeid fremover. Hvis du har innspill så hører vi gjerne fra deg på post@dataspillsenteret.no!

26.9.2018

Næringslivet, sluttrapportering & tilbakemeldinger

De siste to ukene har Ole Emil opprettet kontakt med potensielle samarbeidspartnere i næringslivet. Det er tidlig enda, men vi oppdaterer dere hvis det skjer noe mer.

Steffen har jobbet med regnskapet for forprosjektet og påbegynt arbeidet med sluttrapportering. Han har også jobbet med å skaffe finansiering av neste fase.

Kristina har samlet tilbakemeldinger på rapporten og mye tyder på at den vil komme til nytte. Hun har også jobbet med Krister Berntsen med å lage en oppsummering om Berntsens arbeid med datainnsamling om spillbransjen siden 2015. Berntsen har vært til stor hjelp i forprosjektet og vil fortsette sitt arbeid med en rapport om bransjen som kommer om ikke så lenge.

Et par mangler er blitt funnet i rapporten fra forprosjektet og disse er rettet pr. 25.9.18.

12.9.2018

Dialogmøte & rapport

Kristinas rapport fra forprosjektet er ferdig. Steffen trykte noen eksemplarer som Kristina tok med seg til Oslo på dialogmøte om dataspill og presenterte for kulturminister Trine Skei Grande. Kristina har skrevet et referat fra møte.

Kristina har også snakket med Kulturrådet, NTNU, Nord Universitet, Pineleaf, Breach VR, Gauntlet Games, Kybernesis, Dirtybit, Krillbite, Hyper Games, Virke Produsentforeningen og Snow Castle.

Beklager forsinkelsen på denne oppdateringen. Det har vært spesielt hektisk den siste tiden.

17.8.2018

Andre intervjurunde, ferie og politikere

Kristina er på andre intervjurunde - Moondrop, Encircle og Misc Games til å begynne med - etter det gikk hun ut i en velfortjent ferie.

Prosjektgruppen møtte med Bergen Kommune, delfinansiør av forprosjektet, for å oppdatere de og diskutere muligheter for delfinansiering av hovedprosjektet. Ole Emil begynte å møte politikere for å kartlegge terrenget.

Vi har mottatt invitasjon til dialogmøte med kulturministeren 3. sept. Kristina kommer til å delta og vi har begynt å forberede oss.

3.8.2018

Prosjektgruppen vokser

Kristina snakket med Henchman & Goon og Rain Games. Arbeidet med rapporten fortsetter.

Steffen snakket med Rune Smistad fra NCE Media og fikk råd om finansiering av drift. Ole Emil Øygarden ble med i prosjektgruppen og begynte å kartlegge de politiske forholdene.