12.05.2020

OPEN CALL: Sett agendaen til Dataspillsenteret!

«Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling» ble skilt ut fra Spillmakerlauget og stiftet som en uavhengig bransjeforening i januar 2020. Foreningens formål er å jobbe for vekst og utvikling i alle deler av den norske spillbransjen.

Ambisjonen er å vokse til en robust, nasjonal organisasjon med ressurser til å drive frem konkrete prosjekter som medlemsbedriftene i hele landet vil ha nytte av. Dataspillsenteret vil derfor i all hovedsak være prosjektfinansiert gjennom ulike samarbeidspartnere, både offentlige og private. Foreningen tar derfor ingen medlemskontingent i 2020.

Denne våren har Dataspillsenteret lykkes med å få oppstartstøtte fra Bergen kommune til utviklingen av en mulig fremtidig klynge for kreative næringer i Innovasjon Norges klyngeprogram. Nå er vi på jakt etter foreningens neste prosjekt. Da trenger vi dine innspill og ideer!

Din forening - ditt valg

Dataspillsenteret er en demokratisk medlemsforening der medlemsbedriftenes behov kommer først. Frem til foreningen kan avholde sin første generalforsamling, har styret som ambisjon å gå bredt ut til hele næringen for å identifisere hvilke behov bedriftene har og hvilke konkrete prosjekter bransjen ønsker seg.
Bør foreningen jobbe for å styrke de etablerte møteplassene og arenaene i næringen, som for eksempel Konsoll? Trenger bedriftene mer oppdatert og tilgjengelig bransjedata? Er det behov for bedre koordinering av samarbeid med utdanningsinstitusjonene om studentpraksis eller forskningsprosjekter? Det finnes ingen dårlige ideer, vi ønsker alle slags innspill velkommen!

Klikk her for å levere innspill, eller send e-post rundholt@dataspillsenterert.no

Vi trenger valgkomité

Dagens styre er valgt på stiftelsesmøtet i januar. Frem mot Dataspillsenterets aller første generalforsamling må styret sette ned en valgkomité som kan legge frem et forslag til nytt styre i 2021. Gi dine innspill her eller send e-post til rundholt@dataspillsenteret.no.

Bli medlem?

Dataspillsenteret er til for medlemmene sine. En fremtidig generalforsamling må avgjøre om og når foreningen skal kreve kontingent, men for 2020 er medlemskapet gratis for alle bedrifter, uansett størrelse.

Ønsker din bedrift å bli medlem? Send e-post til rundholt@dataspillsenteret.no, så er det gjort!