01.05.2019

Arkiv fra forprosjektet: Ole Andreas Haley

Tidligere i år fikk prosjektgruppen et nytt medlem, Ole Andreas Haley. Ole Andreas har vært i bransjen siden 2011 da han var med å stifte Krillbite, der han også var daglig leder frem til 2015.

Han var også med å stifte og bygge opp Hamar Game Collective og senere selskapet Capeesh. Som en del av Dataspillsenterets prosjektgruppe kommer Ole Andreas til å jobbe med kommunikasjon og videreutvikling av dataspillsenteret. Han vil også jobbe som bransjekontakt.