18.01.2019

Arkiv fra forprosjektet: Bransjedata

Hvert år, innen 31. Juli, sender alle norske aksjeselskap inn en årsregnskap til Brønnøysundregistrene som inneholder en rekke nøkkeltall fra forrige år; omsetning, antall ansatte, lederlønn, etc.

Krister Berntsen, Dataspillsenterets analytiker, har samlet sammen årsregnskapene fra norske spillselskaper tilbake til 2007 og holder for tiden på å sette disse historiske dataene i system. Så snart databasen er fullstendig vil datasettet analysere for mønster over tid og relevant informasjon. Hvis det skulle vise seg at datasettet inneholder noe av interesse så vil det bli samlet i en eller flere rapporter/sammendrag og publisert.

Mangel på bransjedata er et problem som ble fremhevet av bransjen i rapporten fra dataspillsenterets forprosjekt. Vi tok dette som en oppfording og lot det bli en del av Dataspillsenterets metode; Samling, analyse og formidling av relevant data.