22.12.2018

Arkiv fra forprosjektet: Driftstilskudd Bergen kommune 2019

Onsdag 19. desember 2018 vedtok Bergen bystyret bybudsjettet for 2019. Inkluderer i det nye budsjettet er 200.000,- i driftstilskudd til Dataspillsenteret.

Denne typen tilskudd betegnes ofte som tilskudd på «egen linje» og er det nærmeste en ekstern organisasjon kommer et fast, årlig tilskudd.

Vi vil gjerne takke Bergen kommune og byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland!