05.12.2018

Arkiv fra forprosjektet: Interimstyre

Prosjektgruppen jobber for tiden med å sikre driftsmidler. Bergen Kommune har prioritert å støtte opprettelsen av Dataspillsenteret som første punkt under «Film, spill og media» i deres kunstplan for 2018 - 2027 [s. 141]. Samtidig inneholder forslaget til nytt bybudsjett for Bergen en post på 200.000,- i årlige driftsmidler til senteret (oppført som «Nasjonalt senter for spill»).

Det neste steget er å stifte dataspillsenteret med et konstituert interimstyre. Akkurat nå jobber vi med å sette sammen det styret. Hvis du har innspill så hører vi gjerne fra deg på post@dataspillsenteret.no!