26.09.2018

Arkiv fra forprosjektet: Næringslivet, sluttrapportering & tilbakemeldinger

De siste to ukene har Ole Emil opprettet kontakt med potensielle samarbeidspartnere i næringslivet. Det er tidlig enda, men vi oppdaterer dere hvis det skjer noe mer.

Steffen har jobbet med regnskapet for forprosjektet og påbegynt arbeidet med sluttrapportering. Han har også jobbet med å skaffe finansiering av neste fase.

Kristina har samlet tilbakemeldinger på rapporten og mye tyder på at den vil komme til nytte. Hun har også jobbet med Krister Berntsen med å lage en oppsummering om Berntsens arbeid med datainnsamling om spillbransjen siden 2015. Berntsen har vært til stor hjelp i forprosjektet og vil fortsette sitt arbeid med en rapport om bransjen som kommer om ikke så lenge.

Et par mangler er blitt funnet i rapporten fra forprosjektet og disse er rettet pr. 25.9.18.