20.07.2018

Arkiv fra forprosjektet: Ildsjeler og rapportarbeid

Kristina snakket med en rekke ildsjeler i (og rundt) den norske spillnæringen. Prosjektgruppen diskuterte innspillene fra næringen og laget et utforskende utkast til prosjektplan for hovedprosjektet. Arbeidet med rapporten fra forprosjektet er påbegynt.