06.07.2018

Arkiv fra forprosjektet: Frokostmøte, samarbeid og karlegging

Kristina deltok på frokostmøte på Work-Work og fikk snakket med bl.a. Pineleaf Studio. Senere møtte hun Morten Larssen, styremedlem i Produsentforeningen Virke og hadde et Skype-møte med finske Neogames.

Steffen møtte med en rekke organisasjoner i Bergen for å høre hvilke utfordringer de hadde i oppstartsperioden - Vestnorsk Filmsenter, VISP, Connect Vest og Design Region Bergen. Prosjektgruppen møttes for å gå over økonomien i forprosjektet, budsjettestimat for hovedprosjektet og innspillene fra Kristina arbeid.