25.05.2018

Arkiv fra forprosjektet: Spillselskaper og planer

Kristina snakket med Hyper Games, Krillbite og Megapop. Prosjektgruppen jobbet med utkast til vedtekter og prosjektplan for hovedprosjektet. Vi prøver å få til et møte med Innovasjon Norge.