11.05.2018

Arkiv fra forprosjektet: Oppstartsmøte og Kristina starter

Prosjektgruppen møttes i Bergen for å diskutere forprosjektet nærmere. Steffen hadde et møte med Ingrid Rones fra Kulturrådet (Kreativ Næring) for å undersøke muligheten for å søke prosjekt-/driftsmidler derfra. Kristina signerte oppdragsavtale og begynte å ta kontakt med spillselskaper.